HomeInvesticeSP upozorňuje zaměstnavatele na povinnosti při zaměstnávání Ukrajinců

SP upozorňuje zaměstnavatele na povinnosti při zaměstnávání Ukrajinců

Při zaměstnávání občanů Ukrajiny se na zaměstnance i zaměstnavatele vztahuje slovenská legislativa. Upozorňuje na to Sociální pojišťovna (SP), která v této souvislosti informuje o povinnostech spojených s aktuální situací.

„Zaměstnavatel je povinen v zákonných lhůtách za zaměstnance plnit přihlašovací, odhlašovací a oznamovací povinnosti. Také je povinen odvádět za něj pojistné včas a v řádné částce tak, jako za každého jiného zaměstnance,“ přiblížil mluvčí SP Martin Kontúr.

V případě, že jde o zaměstnance – občana Ukrajiny, jemuž byl udělen tolerovaný pobyt (respektive trvalý, přechodný pobyt), zaměstnavatel jej přihlašuje do Sociální pojišťovny prostřednictvím Registračního listu fyzické osoby (RLFO), přičemž v oddíle I. neuvede „fyzická osoba bez pobytu v SR“, protože ten se uvádí pouze u fyzické osoby bez pobytu na území SR. Stejně ani v oddíle II. se pak neuvede adresa pobytu (ta se uvádí pouze u fyzické osoby bez pobytu v ČR).

Pokud zaměstnanec – občan Ukrajiny – nemá přiděleno rodné číslo, předloží zaměstnavatel příslušné pobočce Sociální pojišťovny RLFO v papírové formě. Pobočka Sociální pojišťovny podle slov mluvčího tomuto zaměstnanci vygeneruje pro účely sociálního pojištění identifikační číslo sociálního zabezpečení.

„Registrační povinnosti je tak povinen plnit zaměstnavatel. Pojistné na sociální pojištění platí zaměstnanec a zaměstnavatel. Za zaměstnance odvádí pojistné na sociální pojištění zaměstnavatel,“ dodal Kontur.